Bunkeflo strandängar

Natur & Utflykt

Bunkeflo strandängar

Bunkeflo strandängar Naturreservat söder om

Guider
Naturreservat söder om Öresundsbron

Malmö kan nu stoltsera med sitt första naturreservat. Det ligger söder om Lernacken och Öresundsbron och består mestadels av låglänta gräsmarker som hålls öppna av betesdjur eller slåtter.

Området är utpekat av staten som riksintresse för naturvård och i kommunens naturvårdsprogram klassat som högsta naturvärde, N1.

Längs med hela kuststräckan finns en rad sällsynta och skyddsvärda växt- och djurarter. Skälet till de höga naturvärdena är att ängarna årligen översvämmas av saltvatten. Saltvattnet som normalt är ett växtgift gör att bara specialanpassade växter klarar sig där — den speciella strandängsfloran. Exempel på sådana arter är saltmålla, glasört och gulkämpar.

Förutom saltet måste växterna även tåla att betas. På det hela taget kan man säga att växterna får utstå en hårdhänt behandling på strandängarna.

Även insektsfaunan är artrik på ängarna. Eftersom många insektsarter är mycket kräsna med vilka växter de lever på, erbjuder ett artrikt växtsamhälle livsmiljö för många insektsarter. Exempel på en sådan nogräknad insekt är det vita stråflyet, en fjärilsart som förutom på Bunkeflo strandängar bara återfinns på en handfull strandängar i landet.

I sin tur skapar den rika floran och insektsfaunan också förutsättningar för en mängd fåglar och andra djur i området.

De grunda bottnarna utanför kusten är mycket viktiga uppväxtområden för fisk och andra marina organismer, tre meters djup nås först 2 km utanför land i jämnhöjd med Klagshamnsuddens yttersta spets.

Kulturhistoriskt är området intressant eftersom det i stort sett utnyttjats som betesmark ända sedan bronsåldern. Det landskap som finns här idag är således en mycket gammal kulturprodukt, väl i klass med stadens gamla byggnader.

Strandängarna har lång historisk kulturpåverkan och var under medeltid och framåt utmarker till byarna på slätten innanför kusten.

Reservatet har ett fågeltorn i närheten av den norraparkeringen och ett utsikttorn i södra delarna av reservatet.

Bunkeflo strandängar ligger söder om Öresundsbron.
Du tar dig hit med buss 4,6 eller 46. hållplats bunkeflostrand
Det finns även tre parkeringar i reservatet, ett i norra, ett i södra och ett i mitten.

Lägg till en tagg
Websida

http://www.malmo.se

Dela
mail
Kopiera sidlänken
Adress

Bunkeflostrand, Norra vägen

Spara intressen för Bunkeflo strandängar
???AddInterest??? Gilla evenemanget
Betyg för Bunkeflo strandängar

Har du varit på detta? Ge ett betyg!

1 2 3 4 5
Recensioner för Bunkeflo strandängar

Det finns inga recensioner ännu

»  Jag är arrangören av detta evenemang
» Tipsa oss

Bokningskalender Bokningskalender

Framåt »
Alltid öppet

Liknande evenemang

Natur & Utflykt / Barn & Familj Åk trampbåt
På Malmös kanaler med Malmö cityboats
Bar / Krog & Pub Söder om Småland
Kvalitetsöl och Skånsk mat
Museum & Gallerier / Barn & Familj Malmö Reptilcenter
Stans vildaste plats på Folkets Park
Jag söker
Laddar guider...