ABF Göteborg

ABF Göteborg
Arbetarnas Bildningsförbund, ABF, är Sveriges största studieförbund, och ABF Göteborg genomför årligen ca 6400 studiecirklar varav hälften inom det estetiska området. Därutöver anordnas cirka 500 kulturarrangemang, föreläsningar och stadsvandringar.

Öppettider beror på arrangemang.
Adress
Göteborg, Olof Palmes plats 3
Telefonnummer
031-774 31 46
Websida
Taggad som
Inga taggar satta ännu
Lägg till en tagg

Aktuellt!


Eftervalsanalys


ABF

16/9: Eftervalsanalys.
Sällan har det politiska landskapet varit så splittrat som idag. Kanske innebär valresultatet att en kraftigt försvagad alliansregering sitter kvar i regeringsställning. Eller kommer S, V och MP att lyckas samla röster nog för egen majoritet? Bredvid manegen växer sig samt..

Klassvandringar


Arbete och arkitektur med ABF

9/9: HISTORIEN OM ARBETARNAS GÅRDA OCH ÖVERKLASSENS ÖRGRYTE
I Gårda levde arbetarna vid smutsiga fabriker och Mölndalsåns förgiftade vatten. I några disponentvillor bodde fabrikörer. Mitt över Mölndalsån låg överklassens landerier med stora trädgårdar och förlustelsemiljöer, och i Örgryte svämma..

Rätten till staden


ABF

22/9: Rätten till staden - rättigheter och skyldigheter för medborgare som vill få förändring.

Internationellt besök: Hur kan medborgare bli mer delaktiga i den egna staden? Inom den växande internationella rörelsen Right to the City har man i Montreal, New York och andra städer arbeta..

Drömmar & dilemman


ABF

23/9: Drömmar & dilemman - nya demokratier.
Ett samhälle demokratiseras inte över en natt. Demokrati står ofta för ett helt nytt politiskt tänkesätt som det tar tid att anamma, med nya valsystem, grundlagsändringar, organisering av politiska partier, och mycket annat. Utöver antidemokra..

Kommande


Inga kommande evenemang
Jag söker

???AddInterest???Bokningskalender

Framåt »