Evenemanget har varit

Arkival & Jarko

Utställning

Arkival & Jarko

Arkival & Jarko Textival litteraturfestival ger

Textival litteraturfestival ger ett arkiv och en samling

Textival litteraturfestival 2013 är en undersökning, en uppluckring och en utvidgning.

Arki­val
11.00-18.00
Med utgångs­punkt i insam­lan­det, kate­go­ri­se­ran­det och beva­ran­det dis­ku­te­rar Arki­val vad som hän­der när vi tar med oss arki­vet och det för­flutna ut i värl­den. Hur vi använ­der spår, mel­lan­rum och frag­ment för att forma någon­ting nytt, men också hur vi tar hand om vår histo­ria. Här speglas dessa frå­ge­ställ­ningar ur olika perspektiv.

Jarko: the col­lec­tion
11.00-18.00
Jarko är Jacob Hur­tig och Fred­rik Åkum som till­sam­mans pub­li­ce­rar, dis­tri­bu­e­rar och sam­lar fan­zi­nes, egen­pro­du­ce­rade tryck­sa­ker och artist books. Med utgiv­ningen vill de främja sam­tida konst­nä­rer som arbe­tar med tryck­sa­ker. 2011 påbör­jade Jarko sin sam­ling, ett arkiv som idag består av cirka 250 tit­lar. Delar av detta arkiv visas här.

För hela Textivals program:www.textival.se

Lägg till en tagg
Arrangör av Arkival & Jarko

Textival

Dela
mail
Kopiera sidlänken
Adress

Göteborg, KUNGSPARKEN 1

Spara intressen för Arkival & Jarko
???AddInterest??? Gilla evenemanget
???AddInterest??? Gilla organisatören
Betyg för Arkival & Jarko

Har du varit på detta? Ge ett betyg!

1 2 3 4 5
Recensioner för Arkival & Jarko

Det finns inga recensioner ännu

»  Jag är arrangören av detta evenemang
» Tipsa oss

Bokningskalender Bokningskalender

Evenemanget har varit
Framåt »
Datum
Evenemanget har varit

Liknande evenemang

Utställning Älvrummet
Stadsplanering vid Kanaltorget
Utställning Afghan Tales
Världskulturmuseet
Utställning Lemming, Johansson, Berg m.fl.
Permanent utställning på Idrottsmuseet
Jag söker
Laddar guider...