Evenemanget har varit

Poetisk Kvartett

Föredrag & Samhälle

Poetisk Kvartett

Poetisk Kvartett Litterär Salong med ABF

Litterär Salong med ABF

Vad är en poe­tisk röst? Känns den bäst igen på sina klanger och vari­a­tio­ner? Färger? Om den är till­räck­ligt tyd­lig kan den ingjuta ett helt för­fat­tar­skap i några få ord - ibland upp­levs den som en visk­ning redan en meter från bok­hyl­lan. Att skilja en poet från en annan kan vara svårt från en bok­sida till en annan, men om den poe­tiska rös­ten lyfts fram och för­stärks av poe­tens per­son­liga när­varo, kan poe­sin få en oanad tydlighet.

Den 24 janu­ari inbju­der tid­skrif­ten 10TAL och ABF Stockholm till en poe­si­k­väll med fyra myc­ket sär­präg­lade poe­tiska rös­ter. Kom och lyssna till en poe­tisk kvar­tett med poe­terna Göran Greider, Lotta Olsson, Marie Lundquist och Lars Gustafsson.

Göran Greider, som nyli­gen belö­na­des med Aftonbladets Axel Liffner-pris, låter i sin senaste dikt­bok, Och dagarna är som små sek­ler, värl­den och min­net flimra förbi på bok­si­dorna.

Med sin fria och vakna dikt­ström kan Göran Greider kon­tras­te­ras mot Lotta Olsson, som förra året gav ut lång­dik­ten Himmel i hav - en barn­doms­skild­ring med en säll­synt skärpa, foku­se­rad på erfa­ren­he­ten av att bli kvinna, att bli mor.

Alla som har hört Marie Lundquist läsa sina dik­ter vet hur det svänger om språ­ket och hur hon lad­dar varje sats med nyvun­nen poe­tisk styrka - något hon också gav prov på med sina läs­ningar av Bob Dylan-översättningar på Klubb 10TAL i decem­ber.

Lars Gustafssons poesi kan lik­nas vid troll­kar­lens illu­sio­nära knu­tar, de upp­står fram­för läsa­ren, ofta med filo­so­fisk eller mate­ma­tisk kom­plex­i­tet, ibland med natur­ly­risk, sublim känsla - men så löser de upp sig, som om poe­sin och värl­den fak­tiskt vore möj­lig att reda ut.

Tillsammans utgör kvar­tet­ten ett ena­stå­ende prov på den poe­tiska rös­tens mång­skif­tande skepnader.

Dessutom framför Emma Augustsson sin musikaliska tolkning av Sally Crabtrees dikt "Sätta upp en hylla (i ditt inre)", i översättning av Lars Gustafsson.

Plats: ABF-huset, Sveavägen 41
Datum: Den 24 janu­ari
Tid: kloc­kan 18.00.
Entré: 60 kro­nor (endast kontanter)

I samarbete med ABF Stockholm
10TAL Evenemangs verk­sam­het stöds av Statens Kulturråd, Stockholms Kulturförvaltning och Stockholms Läns landsting.

Lägg till en tagg
Arrangör av Poetisk Kvartett

ABF Stockholm

Pris

60 kr

Websida

http://www.abfstockholm.se/

Dela
mail
Kopiera sidlänken
Adress

Stockholm, Sveavägen 41

Spara intressen för Poetisk Kvartett
???AddInterest??? Gilla evenemanget
???AddInterest??? Gilla organisatören
Betyg för Poetisk Kvartett

Har du varit på detta? Ge ett betyg!

1 2 3 4 5
Recensioner för Poetisk Kvartett

Det finns inga recensioner ännu

»  Jag är arrangören av detta evenemang
» Tipsa oss

Bokningskalender Bokningskalender

Evenemanget har varit
Framåt »
Datum
Evenemanget har varit

Liknande evenemang

Föredrag & Samhälle Sköndals bibliotek
Stort utbud av böcker, tidskrifter och
Föredrag & Samhälle Enskede Bibliotek
Böcker, musik och internet
Föredrag & Samhälle Vällingby bibliotek
Rikt utbud av fack- och skönlitteratur
Jag söker
Laddar guider...