Skarpaby parklek
Bandy, skateboard och grill!
Backen parklek
Parklek med plaskdamm i Östberga
Brödkaveln parklek
Parklek och lekplats med isbana och cycklar i Baga..
Erikslund parklek
Stor tillgänglighetsanpassad lekplats i Tensta
Kronis parklek
Aktiviteter och lekplats för alla i Kronobergspark..
Parkleken Björns
Vid Medborgarplatsen på Södermalm
Parkleken Draken
Lekplats och öppen förskola - Unga örnar
Parkleken Högalid
Lekplats driven av Unga örnar i Högalidsparken
Tessinparken Parklek
Mellan Blanchegatan och Askrikegatan
Parkleken Skånegläntan
Bemannad lekplats med isbana i Rosenlundsparken
Vasaparkens Parklek
Lekplats, öppen förskola och café
Djur & Kul
Parklek med djur i Aspuddsparken
Vet du något som borde visas här? Skriv in det här eller tipsa oss
Jag söker

Begränsa mer

Klicka på + framför en eller flera taggar. Då hittar du mer exakt vad du söker kring.
Klicka på själva taggnamnet så visas resultat som har den taggen.