Användarvilkor

Genom att du använder vår sida anses du ha accepterat följande villkor, vilka DoToday förbehåller sig rätten att redigera när som helst direkt online utan förvarnande information till användare. Läs gärna därför igenom användarvillkoren med jämna mellanrum.

DITT ANSVAR

Du accepterar att använda denna sida enbart enligt juridisk restriktion utan att inkräkta på andra parters intressen, äganderätt eller rättigheter.
Innehållet på denna webbplats får inte licensieras, säljas eller utnyttjas för kommersiellt bruk utan skriftligt godkännande från DoToday.
Vill ni kopiera eller distribuera vidare information som vi tillhandahåller skall referenslänk till Dotoday eller DoTodays logotyp finnas med i samband med publicering.

Samtliga logotyper, programvara, varumärken, texter och bilder som DoToday publicerar tillhör dess ägare Wihlfred eller våra samarbetspartners med strikt upphovs- och äganderätt. Det är därför förbjudet att använda dessa för vidare publicering eller distribuering utan att först ta kontakt med oss.

DoToday är en sida där många olika parter lämnar information. Du ansvarar helt och fullständigt för att den information du återger på sidan är tillåten att användas fritt enligt copyright och upphovsrättslagen. När du som användare laddar upp bilder på DoToday, så får detta inte bryta mot copyright. Material som bryter mot copyright tas genast bort av DoToday.

Det helt fritt att använda DoToday logotypen och övriga bilder som finns under "Om DoToday" när som helst.

VÅRT ANSVAR

Vi gör naturligtvis vårt bästa för att kontrollera och godkänna texter och bilder som återges på websidan, men vi kan inte ställas ansvariga för eventuella fel som uppstår kring informationen. Eventuella utgifter du förlorat på grund av fel som uppstått utanfor DoTodays kontroll ersätts inte.

DoToday lagrar E-postadresser, IP-adresser, Telefonnummer och andra uppgifter för att kunna leda den informationen direkt till våra specifika användare. Vi lämnar aldrig ut personuppgifter till en tredje part utan ditt personliga godkännande.

DoToday förbehåller sig rätten att redigera eller radera information som skickats till oss med eller utan någon som helst anledning och utan att kontakta dig som informationsgivare.

För att ge dig bästa möjliga info kring evenemang bifogar DoToday ibland länkar till externa webplatser. Vi kan daremot inte garantera eller ställa oss bakom innehållet eller säkerheten i dessa, då sidorna inte kontrolleras av DoToday.